Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59388 1322 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Αιμίλιος Χέρτζογ (Έρτσογ), Βασιλικό Διάταγμα 2927, αύξηση μισθού,
Νικόλαος Λεβαδεύες, αύξηση μισθού, επίτιμος καθηγητής,
Μισθοδοσία καθηγητών, αύξηση, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τακτικός καθηγητής, διορισμός,
Γκίκας Δοκός, Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, επιστολή, αίτημα αύξησης μισθού γραμματέα,
Βασιλικό Διάταγμα, πιστώσεις, έξοδα πανεπιστημίου,
Τριμηνιαίως λογαριασμός,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα,
Κατασκευή βάθρου,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, άμισθος υφηγητής, παροχή χρημάτων για χημικά πειράματα,
Κυριακός Δομνάδος, χρήση βάρθου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48