Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59392 862 Read counter

Title:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.3
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Εξεταστική Επιτροπή
Other subject categories:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερέρ, Αλέξιος Πάλλης, Γεώργιος Βούρης, εξεταστική επιτροπή, Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνος Ελευθερίου, Λεωνίδας Βασιλείου, Λάμπρος Κρομμύδας (Κρομίδης), Αλέξιος Ζωγράφος, Σπυρίδων Ανδριτσόπουλος, Νικολής Ιωάννου, Σπυρίδωνας Κρήτων, εξέταση, εγγραφή,
Νεόφυτος Βάμβας, Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόδωρος Μανούσης, εξεταστική επιτροπή, Δημήτριος Ολύμπιος, Ζαχαρίας Μιχαϊλίδης, Δημήτριος Οικονομίδης, Δημήτριος Νικολάου, εξέταση, εγγραφή,
Κάρολος Φάας, Νικόλαος Κωστής, εξεταστική επιτροπή,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Ιόνιος Ακαδημία, έφορος

1


2


3


4


5


6


7


8


9