Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59392 907 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερέρ, Αλέξιος Πάλλης, Γεώργιος Βούρης, εξεταστική επιτροπή, Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνος Ελευθερίου, Λεωνίδας Βασιλείου, Λάμπρος Κρομμύδας (Κρομίδης), Αλέξιος Ζωγράφος, Σπυρίδων Ανδριτσόπουλος, Νικολής Ιωάννου, Σπυρίδωνας Κρήτων, εξέταση, εγγραφή,
Νεόφυτος Βάμβας, Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόδωρος Μανούσης, εξεταστική επιτροπή, Δημήτριος Ολύμπιος, Ζαχαρίας Μιχαϊλίδης, Δημήτριος Οικονομίδης, Δημήτριος Νικολάου, εξέταση, εγγραφή,
Κάρολος Φάας, Νικόλαος Κωστής, εξεταστική επιτροπή,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Ιόνιος Ακαδημία, έφορος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9