Διάφορα

Subfolder uoadl:59393 830 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.3
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Γ. Σουβάτζιγλου, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, Δημήτριος Υψηλάντης, Βιβλιοθήκη, εργαζόμενος,
Αθηνά, εφημερίδα, άρθρο, Θεόδωρος Μανούσης,
Φιλολογική Σύνοδος

1


2


3


4


5


6


7


8


9