Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59393 986 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Γ. Σουβάτζιγλου, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, Δημήτριος Υψηλάντης, Βιβλιοθήκη, εργαζόμενος,
Αθηνά, εφημερίδα, άρθρο, Θεόδωρος Μανούσης,
Φιλολογική Σύνοδος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9