Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59402 1262 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
196.2
Extent:
27 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Καθηγητές, υφηγητές, διδασκαλία,
Έναρξη μαθημάτων,
Δαμιανός Γεωργίου,
Κωνσταντίνος Νέγρης, μαθήματα, φοιτητές, αίτημα, Αλέξανδρος Αντωνιάδης, Δ. Α. Λάσκαρις, Ι. Αναστασιάδης, Ε. Φιλιππίδης, Δ. Α. Σιμώτας, Δ. Κωστόπουλος, Ι. Φιλιππίδης, Παναγιώτης Βάλλας, Παναγιώτης Τσαπάρης, Θεόδωρος Αφεντούλης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Λ. Μηλώτας,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, φυσική ιστορία,
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, μεταβολή ώρας μαθημάτων, αίτημα φοιτητών,
Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα (Αρ. 944), μαθήματα,
Νομική Σχολή, μαθήματα,
Ι. Κυζάνης, φοιτητής φαρμακευτικής, αίτημα,
Χαράλαμπος Ματζαριωτάκης, Νομική Σχολή, βεβαίωση παρακολούθησης,
Αλέξανδρος Ρούσσος, αίτημα εξέτασης, Φαρμακευτική Σχολή,
Μιχαήλ Ξαντάς, Νομική Σχολή, βεβαίωση παρακολούθησης,
Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, εμπλοκή ώρας μαθήματος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κλινική χειρουργία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27