Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59402 1263 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
196.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Καθηγητές, υφηγητές, διδασκαλία,
Έναρξη μαθημάτων,
Δαμιανός Γεωργίου,
Κωνσταντίνος Νέγρης, μαθήματα, φοιτητές, αίτημα, Αλέξανδρος Αντωνιάδης, Δ. Α. Λάσκαρις, Ι. Αναστασιάδης, Ε. Φιλιππίδης, Δ. Α. Σιμώτας, Δ. Κωστόπουλος, Ι. Φιλιππίδης, Παναγιώτης Βάλλας, Παναγιώτης Τσαπάρης, Θεόδωρος Αφεντούλης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Λ. Μηλώτας,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, φυσική ιστορία,
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, μεταβολή ώρας μαθημάτων, αίτημα φοιτητών,
Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα (Αρ. 944), μαθήματα,
Νομική Σχολή, μαθήματα,
Ι. Κυζάνης, φοιτητής φαρμακευτικής, αίτημα,
Χαράλαμπος Ματζαριωτάκης, Νομική Σχολή, βεβαίωση παρακολούθησης,
Αλέξανδρος Ρούσσος, αίτημα εξέτασης, Φαρμακευτική Σχολή,
Μιχαήλ Ξαντάς, Νομική Σχολή, βεβαίωση παρακολούθησης,
Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, εμπλοκή ώρας μαθήματος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κλινική χειρουργία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27