Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59405 1046 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
119.5
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γερμανία, Σύνοδος Φυσιοδιφών,
Κωνσταντίνος Σχινάς, Γερμανία, αποστολή, έκθεση, συνέδριο Φιλολόγων

1


2


3


4


5


6


7


8


9