Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59405 1040 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
119.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γερμανία, Σύνοδος Φυσιοδιφών,
Κωνσταντίνος Σχινάς, Γερμανία, αποστολή, έκθεση, συνέδριο Φιλολόγων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9