Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59412 947 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
397.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ορυκτολογικό, Γεωλογικό Μουσείο,
Λορέτος, Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, δωρεά, βιβλία, ορυκτά, Φυσική Ιστορία, μουσείο, Ιχνογραφικό Σχολείο,
Βερνάρδος Ρέζερ, Νεπομουκήνος Ρίγγσαϊς, Ιατροσύμβουλος, Ορυκτολόγος, δωρεά, ορυκτά

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10