Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59412 926 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
397.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ορυκτολογικό, Γεωλογικό Μουσείο,
Λορέτος, Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, δωρεά, βιβλία, ορυκτά, Φυσική Ιστορία, μουσείο, Ιχνογραφικό Σχολείο,
Βερνάρδος Ρέζερ, Νεπομουκήνος Ρίγγσαϊς, Ιατροσύμβουλος, Ορυκτολόγος, δωρεά, ορυκτά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10