Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59421 1269 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
309.3
Extent:
32 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση, μία επιστολή στα Γαλλικά
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, προσφορές, αγορές βιβλίων, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Chanlas de Haidenstan (;), προσφορά,
Σύλλογος Επιστημόνων, Γαλλία, προσφορά,
Φρειδερίκος φον Τζέντνερ (Τσέντερ), διευθυντής Βασιλικού Σχολείου των Τεχνών (Πολυτεχνείο), A. Comarmond, έφορος του εν Λουγδούνω Αρχαιολογικού Μουσείου, Sortet, λόγιος, Γαλλία, προσφορά,
Γεώργιος Φωτεινός, προσφορά βιβλίων φαρμακευτικής,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάλογοι, βιβλία, χειρουργικά όργανα, προμήθεια, Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας,
Σ. Αρχιγένες (;), Παρίσι, στοιχεία παθολογίας, βιβλία,
Ακαδημία των Επιστημών, προσφορά,
Ελληνικό Προξενείο, Βενετία, Πετρτίνης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο Παυϊας (Πάδοβας;), προσφορά, πληρωμή εξόδων,
Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), σύγγραμμα,
Έκδοση, διδακτικά βιβλία, συνδρομή ιδιωτών, κρατική συμμετοχή,
Γκίκας Δοκός, κατάλογος εξόδων

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32