Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59421 1247 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
309.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, μία επιστολή στα Γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, προσφορές, αγορές βιβλίων, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Chanlas de Haidenstan (;), προσφορά,
Σύλλογος Επιστημόνων, Γαλλία, προσφορά,
Φρειδερίκος φον Τζέντνερ (Τσέντερ), διευθυντής Βασιλικού Σχολείου των Τεχνών (Πολυτεχνείο), A. Comarmond, έφορος του εν Λουγδούνω Αρχαιολογικού Μουσείου, Sortet, λόγιος, Γαλλία, προσφορά,
Γεώργιος Φωτεινός, προσφορά βιβλίων φαρμακευτικής,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάλογοι, βιβλία, χειρουργικά όργανα, προμήθεια, Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας,
Σ. Αρχιγένες (;), Παρίσι, στοιχεία παθολογίας, βιβλία,
Ακαδημία των Επιστημών, προσφορά,
Ελληνικό Προξενείο, Βενετία, Πετρτίνης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο Παυϊας (Πάδοβας;), προσφορά, πληρωμή εξόδων,
Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), σύγγραμμα,
Έκδοση, διδακτικά βιβλία, συνδρομή ιδιωτών, κρατική συμμετοχή,
Γκίκας Δοκός, κατάλογος εξόδων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32