Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59423 1079 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
186.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, προγράμματα διδαχθέντων μαθημάτων,
Ωρολόγιο πρόγραμμα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, έγκριση προγράμματος,
Πέτρος Δόξας, μάθημα Βοτανικής, ανάθεση,
Εμπορικό Δίκαιο, έδρα, πλήρωση,
Βοτανική, έδρα, πλήρωση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13