Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59423 983 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
186.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, προγράμματα διδαχθέντων μαθημάτων,
Ωρολόγιο πρόγραμμα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, έγκριση προγράμματος,
Πέτρος Δόξας, μάθημα Βοτανικής, ανάθεση,
Εμπορικό Δίκαιο, έδρα, πλήρωση,
Βοτανική, έδρα, πλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13