Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59426 997 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
216.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Παπάζογλου, κληροδότημα, Βουκουρέστι,
Γ. Μεταξάς, κληροδότημα

1


2


3


4


5


6


7