Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59426 1042 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Παπάζογλου, κληροδότημα, Βουκουρέστι,
Γ. Μεταξάς, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7