Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59432 1091 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
5.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Κεντρικό Ταμείο, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία, φόρος ενοικίου, τυπογραφικά,
Προξενείο Κωνσταντινούπολης,
Διοικητικό Ταμείο Αττικής, εξόφληση, οφειλές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12