Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59432 1083 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντρικό Ταμείο, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία, φόρος ενοικίου, τυπογραφικά,
Προξενείο Κωνσταντινούπολης,
Διοικητικό Ταμείο Αττικής, εξόφληση, οφειλές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12