Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59434 1013 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
5.2
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα (3 Απριλίου 1833), Περί κανονισμού υπηρεσίας, τύπος εγγράφων, σύσταση του υπουργείου προς το πανεπιστήμιο,
Μισαήλ Αποστολίδης,
Φίλιππος Ιωάννου, εξετάσεις φοιτητών, καταγγελία, αντικατάσταση

1


2


3


4


5


6


7


8


9