Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59434 997 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα (3 Απριλίου 1833), Περί κανονισμού υπηρεσίας, τύπος εγγράφων, σύσταση του υπουργείου προς το πανεπιστήμιο,
Μισαήλ Αποστολίδης,
Φίλιππος Ιωάννου, εξετάσεις φοιτητών, καταγγελία, αντικατάσταση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9