Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59435 999 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
408.2
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πειραματική χημεία, διδασκαλία, χρηματικό ένταλμα, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή,
Δημήτριος Καραμάνος, αναφορά, αίτηση, Βασίλειος Σαραντόπουλος.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11