Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853

Folder uoadl:59419 4662 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853
Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 303, 305, 310, 354, 356, 186, 225, 216, 143, 355, 16, 358, 661, 674

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59422
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59424
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού


3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59427
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59429
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


5. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59430
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59431
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


7. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59433
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

8. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59435
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

9. Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:59438
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

10. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59440
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


11. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59443
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

12. Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59445
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

13. Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:59447
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

14. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59448
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   


15. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59449
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία


16. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59450
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές


17. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59451
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων


18. Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59452
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


19. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59453
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς


20. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59454
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες