Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59454 854 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες
Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
16.2
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, έπαινος, απονομή, μάθημα, διδασκαλία,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, επιτροπές, σύσταση, προτάσεις, απόφαση,
πίνακας, έντυπος, αποστολή, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πατρίς, έγγαμος, άγαμος, άτομα οικογένειας, αριθμός, διορισμός, χρονολογία, υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμός, μισθός, μηνιαίος, παρατηρήσεις, καθηγητές, γραμματέας, υπογραμματέας, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο,
αποφοιτήρια (διπλώματα), προβλήματα, δυσανάγνωστα, ανορθόγραφα, πρόταση, έντυπα, δαπάνη, διπλότυπο, σχεδίασμα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση,
επιτροπή, έργο, αξιωματικός Χαντζέρης, λεξικό, συνεδρίαση, τόπος, υπουργείο Στρατιωτικών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητές,
έφορος αρχαιοτήτων, κιβώτια, εκτύπωμα φαρνεσιανού ταύρου, εξαφάνιση, Πολυτεχνικό Σχολείο, Λύσανδρος Καυταντζόγλου,
προσκλήσεις, εμπιστευτικές, χοροεσπερίδες, παλάτι,
Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής, ορφανά τέκνα, επιμέλεια, φροντίδα,
Ηρακλής Μητσόπουλος, φυσιογραφία, διδασκαλία, ανάληψη, πειραματική φυσική, Μηχανικός Βαϊσεμπάχ, προπαρασκευαστής, διορισμός, μισθός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23