Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59431 766 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
405.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, βοτανική, μάθημα, αναφορά, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως.

1


2


3


4


5