Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59431 999 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, βοτανική, μάθημα, αναφορά, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5