Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:59447 1026 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
356.1
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, ανακαίνιση, Διευθυντής, Μαιευτήριο, Ιατρική σχολή, φοιτητές, άσκηση, συμβόλαιο, εκμίσθωση, ανανέωση, ενοίκιο, αύξηση,
Ρήγας Παλαμίδης, Υπουργός των Εσωτερικών, πληρωμές, εντάλματα.

1


2


3


4


5


6


7


8