Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:59447 1012 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, ανακαίνιση, Διευθυντής, Μαιευτήριο, Ιατρική σχολή, φοιτητές, άσκηση, συμβόλαιο, εκμίσθωση, ανανέωση, ενοίκιο, αύξηση,
Ρήγας Παλαμίδης, Υπουργός των Εσωτερικών, πληρωμές, εντάλματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8