Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59453 1078 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
16.1
Extent:
77 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Γεώργιος Κ. Βούρης, διευθυντής, αστεροσκοπείο, αναφορά, έξοδα, καταβολή, μηνιαία, μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, χρηματικό ένταλμα, Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, αστεροσκοπείο, έκθεση, επισκευές, δαπάνες, φύλαξη, ανεπαρκής, φύλακες, πρόταση, διορισμός, μισθοδοσία, θόλος, κεκλεισμένος, πληροφορίες, ατμόσφαιρα, κατάσταση, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές, σημαία, ύψωση, νόσος σταφίδων, παροχή υπηρεσιών, αδυναμία, καθοδήγηση,
Υπουργείο Εσωτερικών, Ιωάννης Παπαδάκης, επίτιμος καθηγητής αστρονομίας, ανάληψη, βοηθός, υπότροφος,
αστεροσκοπείο, καταστατικός νόμος, άρθρο 28, αναφορά, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, λειτουργία, εσωτερικός κανονισμός, παρατηρήσεις, μισθοδοσία, επιστάτης, καθήκοντα, θέματα, κτηριακά,
τόμος, αγρονομική εφημερίδα, ποσό, απόδειξη, εργασίες, αγρονομικές
διευθυντής, Βασιλικό τυπογραφείο, Στέφανος Κουμανούδης, λόγος, εκφώνηση, Επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, εκτύπωση,
Έφορος βιβλιοθήκης, καθηγητές, φοιτητές, παράπονα, μετακόμιση, άργανα, φυσική,
Έφορος Βοτανικού κήπου, καλλιέργεια, κήπος, περιποίηση,
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, πίστωση, ποσό, κεφάλαια, μερίδα,
Αμβρόσιος Ράλλης, παράδοση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, δέμα, τιμαλφή, γενικός ισολογισμός, εξαμηνία, μέρισμα, κεφάλαιο, αποθεματικό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72