Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59453 1076 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
16.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
77 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Κ. Βούρης, διευθυντής, αστεροσκοπείο, αναφορά, έξοδα, καταβολή, μηνιαία, μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, χρηματικό ένταλμα, Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, αστεροσκοπείο, έκθεση, επισκευές, δαπάνες, φύλαξη, ανεπαρκής, φύλακες, πρόταση, διορισμός, μισθοδοσία, θόλος, κεκλεισμένος, πληροφορίες, ατμόσφαιρα, κατάσταση, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές, σημαία, ύψωση, νόσος σταφίδων, παροχή υπηρεσιών, αδυναμία, καθοδήγηση,
Υπουργείο Εσωτερικών, Ιωάννης Παπαδάκης, επίτιμος καθηγητής αστρονομίας, ανάληψη, βοηθός, υπότροφος,
αστεροσκοπείο, καταστατικός νόμος, άρθρο 28, αναφορά, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, λειτουργία, εσωτερικός κανονισμός, παρατηρήσεις, μισθοδοσία, επιστάτης, καθήκοντα, θέματα, κτηριακά,
τόμος, αγρονομική εφημερίδα, ποσό, απόδειξη, εργασίες, αγρονομικές
διευθυντής, Βασιλικό τυπογραφείο, Στέφανος Κουμανούδης, λόγος, εκφώνηση, Επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, εκτύπωση,
Έφορος βιβλιοθήκης, καθηγητές, φοιτητές, παράπονα, μετακόμιση, άργανα, φυσική,
Έφορος Βοτανικού κήπου, καλλιέργεια, κήπος, περιποίηση,
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, πίστωση, ποσό, κεφάλαια, μερίδα,
Αμβρόσιος Ράλλης, παράδοση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, δέμα, τιμαλφή, γενικός ισολογισμός, εξαμηνία, μέρισμα, κεφάλαιο, αποθεματικό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72