Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59448 1329 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
186.4
Extent:
47 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά. Περιλαμβάνονται 2 μικρά βιβλία των 20 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
πρόγραμμα μαθημάτων, Φιλοσοφική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Νομική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Ιατρική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Θεολογική σχολή, χειμερινό, εξάμηνο,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, δαπάνες, προϋπολογισμός, σύνταξη, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, σύνταξη,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό εξάμηνο, έγκριση,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, επιστολή, πρόγραμμα, έγκριση, κοσμήτορες, σχολές, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, εαρινό, εξάμηνο, σύνταξη,
Πρέσβης Ελλάδος, Μόναχο, πρόγραμμα μαθημάτων (Vorlesungen), χειμερινό, εαρινό, εξάμηνο, 1853-54, Julius Maximilians universitat Wurzburg (Πανεπιστήμιο Ερβιπόλεως),
πρόγραμμα μαθημάτων, Φιλοσοφική σχολή, θερινό, εξάμηνο, 1853.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47