Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59448 1371 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
186.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
47 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά. Περιλαμβάνονται 2 μικρά βιβλία των 20 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
πρόγραμμα μαθημάτων, Φιλοσοφική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Νομική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Ιατρική σχολή, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
πρόγραμμα μαθημάτων, Θεολογική σχολή, χειμερινό, εξάμηνο,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, δαπάνες, προϋπολογισμός, σύνταξη, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, σύνταξη,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό εξάμηνο, έγκριση,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, επιστολή, πρόγραμμα, έγκριση, κοσμήτορες, σχολές, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, εαρινό, εξάμηνο, σύνταξη,
Πρέσβης Ελλάδος, Μόναχο, πρόγραμμα μαθημάτων (Vorlesungen), χειμερινό, εαρινό, εξάμηνο, 1853-54, Julius Maximilians universitat Wurzburg (Πανεπιστήμιο Ερβιπόλεως),
πρόγραμμα μαθημάτων, Φιλοσοφική σχολή, θερινό, εξάμηνο, 1853.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47