Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59440 1437 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
305.2
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φαρμακολογική συλλογή, προμήθεια, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πίστωση, έγκριση, Ξαυέριος Λάνδερερ, έμπορος, αποζημίωση, κατάλογος, σύνταξη, μετακόμιση, έξοδα,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Δημήτριος Στρούμπος, άδεια, παράπονα, φοιτητές,
φαρμακευτική χημεία, συνταγολογία, γυμνάσματα,
μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31