Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59440 1439 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
305.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακολογική συλλογή, προμήθεια, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πίστωση, έγκριση, Ξαυέριος Λάνδερερ, έμπορος, αποζημίωση, κατάλογος, σύνταξη, μετακόμιση, έξοδα,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Δημήτριος Στρούμπος, άδεια, παράπονα, φοιτητές,
φαρμακευτική χημεία, συνταγολογία, γυμνάσματα,
μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31