Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59445 1214 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
354.1
Extent:
63 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 σελίδες χειρόγραφες στη γερμανική γλώσσα και 1 σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργική, προκαταβολή, εργαλεία, χειρουργικά, αγορά, χρηματικό ένταλμα, διευκρινίσεις, όργανα, κατάλογος, ονομαστικός, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, κατάλογος, ελλιπής, συλλογή, φαρμακολογική, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, φαρμακολογία, μαιευτική, συλλογές, πίστωση, ιατρική ύλη, αναγκαία, κατάλογος, Ξαυέριος Λάνδερερ,
κατάλογος, γενικός, συλλογή, χειρουργική, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Δαμιανός Γεωργίου, σκεύη, ανατομικό θέατρο, κατάλογος,
συλλογές, επιστημονικές, όργανα, αναγκαία, χρήση, διδασκαλία,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Γεώργιος Βούρης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητές, υλικό, κατάλογος, Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, κατάλογος,
Γεώργιος Βούρης, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητές, Αστεροσκοπείο, Ανατομικό Θέατρο, Χημείο, κατάλογος,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, κιβώτιο, εργαλεία, ακρωτηριασμός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63