Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59445 1232 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
354.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
63 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 σελίδες χειρόγραφες στη γερμανική γλώσσα και 1 σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργική, προκαταβολή, εργαλεία, χειρουργικά, αγορά, χρηματικό ένταλμα, διευκρινίσεις, όργανα, κατάλογος, ονομαστικός, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, κατάλογος, ελλιπής, συλλογή, φαρμακολογική, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, φαρμακολογία, μαιευτική, συλλογές, πίστωση, ιατρική ύλη, αναγκαία, κατάλογος, Ξαυέριος Λάνδερερ,
κατάλογος, γενικός, συλλογή, χειρουργική, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Δαμιανός Γεωργίου, σκεύη, ανατομικό θέατρο, κατάλογος,
συλλογές, επιστημονικές, όργανα, αναγκαία, χρήση, διδασκαλία,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Γεώργιος Βούρης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητές, υλικό, κατάλογος, Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, κατάλογος,
Γεώργιος Βούρης, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητές, Αστεροσκοπείο, Ανατομικό Θέατρο, Χημείο, κατάλογος,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, κιβώτιο, εργαλεία, ακρωτηριασμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63