Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59422 935 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
173.3
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Ανατομικοπαθολογικό μουσείο, Θ. Αργυριάδης, υπηρέτης, διορισμός, Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης,
Βασίλειος Σαραντόπουλος, παρασκευαστής, χημεία, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, Δημήτριος Καραμάνος, μάθημα, φυσική πειραματική, Κ. Βάϊσεμβαχ, μισθός,
Διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, Στέφανος Σταυρινάκης, καθαριότητα, διορισμός, υπηρέτης, αίτημα,
Δαμιανός Γεωργίου, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, θέση, παρασκευαστής, αξιολόγηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14