Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59422 969 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
173.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανατομικοπαθολογικό μουσείο, Θ. Αργυριάδης, υπηρέτης, διορισμός, Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης,
Βασίλειος Σαραντόπουλος, παρασκευαστής, χημεία, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, Δημήτριος Καραμάνος, μάθημα, φυσική πειραματική, Κ. Βάϊσεμβαχ, μισθός,
Διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, Στέφανος Σταυρινάκης, καθαριότητα, διορισμός, υπηρέτης, αίτημα,
Δαμιανός Γεωργίου, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, θέση, παρασκευαστής, αξιολόγηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14