Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59449 1170 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
225.2
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κατάθεση, ποσό, Εθνική Τράπεζα,
συγγράμματα, καθηγητές, φιλολογία, ποσό, αγορά βιβλία, αγορά, δωρητής, όνομα, βιβλιοθήκη,
ποίημα, τίτλος, ο ετερόχθων, Μ. Γεωργιάδης Κραϊλας, επιτροπή, κρίση, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Βενθύλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, μέλη, παρατηρήσεις,
Γ. Ζαλακώστας, βραβευθείς, έργο, τίτλος, Αρματωλοί και Κλέπται,
Ιατρική σχολή, προκήρυξη, διαγώνισμα, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, υποτροφία,
προκήρυξη, προσχέδια, ποιητικός διαγωνισμός, Αμβρόσιος Ράλλης, προϋποθέσεις,
Κων/νος Ασώπιος, εκλογή, μέλος, επιτροπή, κρίση, παραίτηση,
Ιωάννης Βενθύλος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, εκλογή, επιτροπή, μέλη, έργα, κρίση,
απόφαση, βράβευση, αντίτυπα, απεσταλμένα,
φοιτητές, ανάληψη, τήρηση, τάξη.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25