Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59449 1172 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
225.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κατάθεση, ποσό, Εθνική Τράπεζα,
συγγράμματα, καθηγητές, φιλολογία, ποσό, αγορά βιβλία, αγορά, δωρητής, όνομα, βιβλιοθήκη,
ποίημα, τίτλος, ο ετερόχθων, Μ. Γεωργιάδης Κραϊλας, επιτροπή, κρίση, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Βενθύλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, μέλη, παρατηρήσεις,
Γ. Ζαλακώστας, βραβευθείς, έργο, τίτλος, Αρματωλοί και Κλέπται,
Ιατρική σχολή, προκήρυξη, διαγώνισμα, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, υποτροφία,
προκήρυξη, προσχέδια, ποιητικός διαγωνισμός, Αμβρόσιος Ράλλης, προϋποθέσεις,
Κων/νος Ασώπιος, εκλογή, μέλος, επιτροπή, κρίση, παραίτηση,
Ιωάννης Βενθύλος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, εκλογή, επιτροπή, μέλη, έργα, κρίση,
απόφαση, βράβευση, αντίτυπα, απεσταλμένα,
φοιτητές, ανάληψη, τήρηση, τάξη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25