Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:59438 786 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
303.1
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο Εσωτερικών, Πολυκλινική, ίδρυση, σχέδιο, αναγκαία, προσωπικό, φοιτητές.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17