Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59433 976 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
403.2
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, μάθημα, φυσική, έξοδα, χρηματικό ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, όργανα, φυσική, μάθημα, διδασκαλία,
Κυριάκος Μπούμπας, εξ Ηπείρου, έμπορος, Μόσχα, ποσό, δωρεά, όργανα, φυσική, αγορά,
Πρόξενος Ελλάδος, Οδησσός,
Βασιλικό Ελληνικό Αυλαρχείο, Βαρόν Ρεννενκάμφ, δοκιμές, ηλεκτρικές, μηχανή, παραχώρηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, επιστολή (πίνακας), Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, περιεχόμενο (κεφάλαια), προπαρασκευαστής, πειράματα, μηχανικός Ρέισσενμπαχ, διορισμός, κυβέρνηση, μισθοδοσία, μη απόδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27