Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59433 1006 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
403.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, μάθημα, φυσική, έξοδα, χρηματικό ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, όργανα, φυσική, μάθημα, διδασκαλία,
Κυριάκος Μπούμπας, εξ Ηπείρου, έμπορος, Μόσχα, ποσό, δωρεά, όργανα, φυσική, αγορά,
Πρόξενος Ελλάδος, Οδησσός,
Βασιλικό Ελληνικό Αυλαρχείο, Βαρόν Ρεννενκάμφ, δοκιμές, ηλεκτρικές, μηχανή, παραχώρηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, επιστολή (πίνακας), Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, περιεχόμενο (κεφάλαια), προπαρασκευαστής, πειράματα, μηχανικός Ρέισσενμπαχ, διορισμός, κυβέρνηση, μισθοδοσία, μη απόδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27