Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59429 1567 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
228.5
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1853-54,
Νικόλαος Κωστής, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Ηρακλής Μητσόπουλος, πρυτάνεις, υποψήφιοι,
κοσμητορικές εκλογές, διαδικασία,
καθηγητές, πρύτανης, εκλογή, ψηφοδέλτια,
διορισμοί, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή, Σπυρίδων Πήλληκας, Νομική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, Ιατρική σχολή, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Φιλοσοφική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, αρχιεπίσκοπος Πατρών, αποχωρήσας, κοσμητεία, ακέφαλος,
Γεώργιος Α. Ράλλης, Σπυρίδων Πήλληκας, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Νομική Σχολή,
Γεώργιος Πρινάρης, Αλέξιος Πάλλης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ξαυέριος Λάνδερερ, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική σχολή,
Θεόφιλος Φαρμακίδης, Δαμιανός Λιβερόπουλος, καθηγητές, Θεολογική σχολή, αναφορά, Υπουργείο, καθηγητές, αριθμός, πρόταση, κοσμήτορας, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, πρακτικά,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διορισμός, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρύτανης,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σ. Σκούφος, Γενικός Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, επιστολές- προσκλήσεις, πρύτανης,
Σπυρίδων Πήλληκας, αντιπρύτανης, λόγοι ασθενείας, πρυτανικές αρχές,
καθήκοντα, ανάληψη,
μέλη συγκλήτου, τέσσερα, εκλογή,
Θεόδωρος Μανούσης, εκλογή, μέλος συγκλήτου.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34