Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59429 1544 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
228.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1853-54,
Νικόλαος Κωστής, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Ηρακλής Μητσόπουλος, πρυτάνεις, υποψήφιοι,
κοσμητορικές εκλογές, διαδικασία,
καθηγητές, πρύτανης, εκλογή, ψηφοδέλτια,
διορισμοί, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή, Σπυρίδων Πήλληκας, Νομική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, Ιατρική σχολή, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Φιλοσοφική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, αρχιεπίσκοπος Πατρών, αποχωρήσας, κοσμητεία, ακέφαλος,
Γεώργιος Α. Ράλλης, Σπυρίδων Πήλληκας, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Νομική Σχολή,
Γεώργιος Πρινάρης, Αλέξιος Πάλλης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ξαυέριος Λάνδερερ, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική σχολή,
Θεόφιλος Φαρμακίδης, Δαμιανός Λιβερόπουλος, καθηγητές, Θεολογική σχολή, αναφορά, Υπουργείο, καθηγητές, αριθμός, πρόταση, κοσμήτορας, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, πρακτικά,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διορισμός, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρύτανης,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σ. Σκούφος, Γενικός Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, επιστολές- προσκλήσεις, πρύτανης,
Σπυρίδων Πήλληκας, αντιπρύτανης, λόγοι ασθενείας, πρυτανικές αρχές,
καθήκοντα, ανάληψη,
μέλη συγκλήτου, τέσσερα, εκλογή,
Θεόδωρος Μανούσης, εκλογή, μέλος συγκλήτου.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34