Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59437 1099 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
5.3
Extent:
6 σελίδα
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Νομισματική Συλλογή, έξοδα, προϋπολογισμός,
Χριστιανός (Κρίστιαν) Χάνσεν, αρχιτέκτονας,
Αρχαιολογία, μάθημα

1


2


3


4


5


6


7