Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59437 1091 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδα
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Νομισματική Συλλογή, έξοδα, προϋπολογισμός,
Χριστιανός (Κρίστιαν) Χάνσεν, αρχιτέκτονας,
Αρχαιολογία, μάθημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7