Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59441 1116 Read counter

Title:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
5.3
Extent:
6 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Εξεταστική Επιτροπή
Other subject categories:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Keywords:
Εξεταστική Επιτροπή, Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Ζάγλου, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης,
Δημήτριος Αλμπανάκης, Δημήτριος Άννινος, Ευθύμιος Βρετός, Ειρηναίος Κ. Ασώπιος,
Ιωάννης Βούρος, Αλέξανδρος Ρούσος, Ι. Κιζάνης

1


2


3


4


5


6