Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59441 859 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Εξεταστική Επιτροπή, Φαρμακευτική Σχολή, Ιωάννης Ζάγλου, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης,
Δημήτριος Αλμπανάκης, Δημήτριος Άννινος, Ευθύμιος Βρετός, Ειρηναίος Κ. Ασώπιος,
Ιωάννης Βούρος, Αλέξανδρος Ρούσος, Ι. Κιζάνης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6