Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59457 179 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    


Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
16.3
Extent:
1 σελίδα
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
The digital material of the item is not available.